top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw zoekt Blik Architectuur de aansluiting bij de omgeving. Zo kan er een prachtig uitzicht door de architectuur omarmt worden. In een stedelijke omgeving kunnen de omliggende gebouwen bepalend zijn voor waar bijvoorbeeld gevelopeningen wenselijk zijn.


Nieuwbouw betekent dus niet helemaal 'vrij ontwerpen'. Door het gebouw met zijn interieur en exterieur in de context vast te leggen, verankert Blik architectuur het gebouw op de plek.
bottom of page